Propositie

Ik richt me met veel energie op de onderstaande rollen in organisaties:

Operationeel Manager (visie)

Manager change trajecten (visie)

Aanbestedingen (visie)

 

Operationeel manager

Running the business, altijd met een primaire drive voor continue verbetering. Tussen de mensen, met de mensen en voor de klant. Waarmaken wat is toegezegd vanuit de positie van lijnmanager.

Kerncompetenties: resultaatgericht en besturen

Ervaring: aansturing diverse business units variërend van 150 – 1.600 medewerkers

 

Manager change trajecten

Het doorbreken van lang gekoesterde patronen, shiften van ogenschijnlijk onveranderbare mind set en waarmaken wat de meerderheid niet voor mogelijk houdt. Inzetbaar op zowel positie in de lijn als programma manager.

Kerncompetenties: verantwoordelijkheid nemen en organiseren

Ervaring: Verandering manier van werken en sturen op 25 locaties in Nederland,  Implementatie grootschalige ICT vernieuwing  (erp) in onderhouds en servicebedrijf.

 

Begeleiden of leiden van complexe aanbestedingen

De alom verfoeide aanbestedingsprocedure ombuigen tot een geweldige kans. Een kans om de beste leverancier te selecteren en ervoor te zorgen dat waargemaakt wordt wat men vooraf toezegt. Of vanuit leveranciersperspectief naadloos aan te sluiten bij wat de klant wil. Als adviseur of projectleider inzetbaar.

Kerncompetenties: creativiteit en ondernemerschap

Ervaring: aanbesteding schoonmaak treinen (ordergrootte 140 miljoen), bekroond met best practice award.

 

Links