Visie op aanbesteden

Aanbesteden is leuk, een feest. Hoewel aanbestedingsprocedures vaak worden gekenmerkt door veel elementen die weinig met een feest te maken hebben: veel werk, controlerende instanties, juridische valkuilen, eindeloze papierstapels en altijd druk op tijd, kwaliteit en geld. Hoe mooi zou het zijn om de aanbestedingsprocedure als klant/opdrachtgever om te buigen tot iets moois. Iets waar u beter van wordt, want het ligt voor het oprapen.

 

Creativiteit

Spelen met de mogelijkheden, lef tonen in kwetsbaar zijn, maar ook in de grenzen opzoeken. De regels naar uw hand zetten om vandaaruit uw criteria volledig tot hun recht te laten komen. Criteria die bij de filosofie van uw organisatie passen.

 

DNA

Durf de minder harde items te benoemen en te verwerken in uw eisen. Vertrek vanuit het DNA van uw organisatie en bedenk welk type leverancier daar het beste bij past. Zoek een match op alle nivo’s en handel daarnaar in het vaststellen van de eisen en bij het beoordelen van de mogelijkheden van de leverancier.

 

Proces

Organiseer een proces waar behalve het plezier ook de passie vanaf druipt. Vermijd schriftelijke exercities, gebruik de procedure om uw leveranciers goed te leren kennen, zowel zakelijk als daarbuiten. Dat vraagt investeren, vooral in tijd, maar wat er aan de voorkant wordt ingestopt zal zich dubbel en dwars terugbetalen in de contractperiode.

 

Maakbaar

Tijdens de aanbesteding toetsen op maakbaarheid van het voorstel. Dient men voorstellen in die kunnen worden nagekomen ? En denk na over de vormgeving van de implementatieperiode. Maak dat zelfs onderdeel van de criteria, zodat u een beeld krijgt van de operationele -en implementatiekracht van uw toekomstige leverancier. Dan weet u waar u aan begint als u echt begint…

 

 

 

Links