Visie op management

“De beste verbetering komt van uw eigen mensen”

 

 

Om als groep mensen (organisatie) te excelleren is het benutten van het potentieel van de medewerkers dé succesfactor. Het realiseren van resultaatverbetering als omzetgroei, veiliger werken, kwaliteitsverhoging of kostenbesparing, de kern van de verbetering zal uit uw eigen medewerkers komen. Draagkracht is achterhaald, het gaat om daadkracht van de mensen die het dagelijks moeten uitvoeren. Als het lukt deze mensen in de kracht te zetten, ruimte te bieden, dan gaat de bal rollen… Ik help daarbij graag, altijd werkend vanuit onderstaande visie.

 

Richting

Mensen hebben richting nodig. Eén of twee tot de verbeelding sprekende targets die het verschil maken voor de klant en een strategie die erop gericht is om dit waar te maken. Dat vraagt van de directie, het management én de medewerkers inspanning om de koers te begrijpen, interneren en realiseren. Ook door continue te challengen, want het kan altijd beter en de koers is iets van iedereen. En primair zorgen dat de mensen die het moeten doen aan de bal komen.

 

Balans

Veranderen kan snel, maar dat vraagt focus. Niet te veel tegelijk willen en oog houden voor de impact op met name mensen en in het verlengde processen, structuren en systemen. Aansluiten bij het absorptievermogen van de organisatie, maar wel met gepaste druk en aanverwant tempo.

 

Blijvend

Een blijvende impact door expliciete aandacht voor de borging van de verandering. Ook na het vertrek van de (interim) manager of het projectteam is de change beklijfd en zijn de resultaten duurzaam door gedurende het traject de impact van veranderingen te meten en continue bij te sturen op de borging ervan.

 

Samen

Veranderen doe je samen en mag vooral leuk zijn. Samen met andere bedrijfsonderdelen waar afhankelijkheden zijn, samen ongeacht positie in de organisatie. En leuk is het vooral als de resultaten gaan zoals gewenst, maar genieten van het proces is minstens zo belangrijk. Want dat is de opmaat naar het groen kleuren van het scorebord.

 

 

Links